Meniu
Your Cart

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

Ultima actualizare: 18 August 2020

 

 

1.      Informații generale

1.1.      Date despre companie

S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.

Reg.Com.: J20/544/2015

C.U.I.: RO 34673044

Adresă sediu social: Deva, Bdul. Decebal, bloc 15, scara I, Apartament 58, jud. Hunedoara, Romania

Adresa depozit: Deva, str. 16 Februarie nr.12, jud.Hunedoara, Romania

Email: comenzimobiliti@gmail.com

Telefon: 0748124123


1.2.      Scopul acestui document

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării atât a paginii de internet https://lpgservice.ro, denumit în continuare “site”, precum și asupra tuturor datelor cu caracter personal pe care compania noastră le prelucrează, în relația cu dumneavoastră, pentru toate interacțiunile dintre noi atât în mediul online, cât și în cel fizic/clasic. În ceea ce privește utilizarea site-ului, acest document este anexă la „Termeni și condiții”, iar prin utilizarea site-ului, continuarea navigării și/sau utilizarea oricărei informații care este proprietatea S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. afișată pe site, sunteți de acord cu “Termenii și condițiile” de utilizare a site-ului, împreună cu toate anexele acestuia, inclusiv acest document.

 

2.      Categoriile de date cu caracter personal prelucrate, scopul și temeiurile prelucrării

2.1.  În calitate de client al produselor/serviciilor noastre

S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați în mod direct. În general aceste date ne sunt necesare pentru respectarea legislației în vigoare(Codul Fiscal, Codul Civil), pentru completarea corectă a documentațiilor de achiziție, garanție și prestare de servicii, pentru meținerea relației cu dumneavoastra, pentru informarea domneavoastră asupra stării comenzii, etc. În general aceste date sunt:

- Date de identificare a clientului: Nume, prenume, adresa de facturare, adresa de livrare, serie si numar act de identitate, telefon, semnătura.

2.2.  În calitate de vizitator al site-ului nostru

În calitate de simplu vizitator al site-ului, compania noastră prelucrează 3 tipuri de informații cu caracter personal:

-      Informații cu caracter anonim precum comportamentul/preferințele/obișnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului. Pentru acest lucru site-ul nostru vă alocă în mod automat un număr(ID), iar impreună cu celelalte date, le va cripta și salva pe calculatorul dumneavoastră prin tehnologia “Cookies”. Mai multe informații despre fisierele de tip „Cookie” puteți citi aici. De asemenea, în scopul statisticilor și pentru a întelege cât mai bine interacțiunea vizitatorilor nostrii cu site-ul, pentru a putea îmbunătății experiența dvs. pe site-ul nostru și pentru a putea crește calitatea serviciilor noastre, folosim servicii 3rdParty precum Goolge Analytics, Google Webmaster și Google Adware, care la rândul lor prelucrează date, în mod anonim, despre modul dvs. de interacțiune cu site-ul nostru. Mai multe detalii despre aceste servicii oferite de Google și modul lor de funcționare puteți afla accesând direct pagina acestora.

-     Informații cu caracter personal, furnizate direct de dumneavoastră, prin completarea formularelor de contact, retur, garanție sau creare cont nou. Aceste date nu sunt diferite de datele de identificare a clientului prezentate în secțiunea 2.1, plus informații despre produsele/serviciile achizitionate.

-     Informații pentru activități de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță(email, sms) de comunicări comerciale privind produsele și serviciile oferite. Aceste informații sunt furnizate direct de către dumneavoastră, iar prelucrarea pestru acest scop are la bază consimtământul dumneavoastră.

 2.3.  În calitate de vizitator fizic al depozitului nostru și/sau al spațiilor noastre comerciale fizice


În calitate de vizitator fizic al spațiilor în care firma noastră iși desfăsoară activitățile, în scopul de a preveni acțiunile de furt, vandalism sau distrugere, compania noastră va prelucra imagini din interiorul incintelor proprii, printr-un sistem de supraveghere, cu circuit închis(CCTV).

2.4.  Alte situații


Pentru oricare alte situații, compania noastră își rezervă dreptul de a solicita și prelucra date cu caracter personal, atât pentru respectarea legislației în vigoare, dar și pentru oferirea unui răspuns rapid, calitativ, în relația cu dumneavoastră. În general aceste date nu depășesc datele prelucrate prezentate la art. 2.1.

3.       Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior conform obligaţiilor legale care revin în sarcina S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

În situaţia în care sunteți client și vă exercitați opțiunea de ştergere a contului de utilizator, prin apăsarea butonul “Ștergere cont”, S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. va interpreta această acțiune ca opțiunea dumneavoastră de a vă dezabona de la primirea de comunicări comerciale prin care vă ținem la curent despre produsele și serviciile oferite prin intermediul site-ului. În acest sens, dacă alegeți să vă ștergeți contul de utilizator, nu vă vom mai trimite e-mailuri și/sau sms-uri de acest gen. Totuși, dorim să vă informăm că ștergerea contului nu va avea ca efect automat ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos. În cazul în care solicitați ştergerea contului, însă pe acel cont există cel puţin o comandă activă, cererea de ştergere a contului va putea fi înregistrată numai după livrarea produselor şi finalizarea ultimei comenzi active.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

 

4.       Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT, service-uri autorizate/furnizori pentru soluționare garanții), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

·         pentru administrarea Site-ului;

·         pentru soluționarea solicitărilor de trimitere în garanție/service

·         pentru expedierea produselor

·         pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea Site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;

·         pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță și autentificarea utilizatorilor;

·         pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;

·         atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

5.       Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către  S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.  pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană. 

 

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

·         dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. , conform celor descrise în prezentul document;

·         dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;

·         dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

·         dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

o    acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

o    în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

o    în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

o    în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

o    în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;

o    datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

·         dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :

o    persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;

o    prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

o    operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau

o    persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

·         dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;

·         dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

o    în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.  sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care S.C. Mobiliti One Logistic S.R.L.-d.  poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;

o    în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

·         dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

·         dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

 

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: comenzimobiliti@gmail.com

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați secțiunea referitoare la aceste tip de fișiere.